Contáctenos
常茂生物化学工程股份有限公司

中国江苏省常州市新北区长江北路1228号

邮编 : 213034
邮箱 : office@cmbec.cn
网址 : http://www.cmbec.com
国内贸易部:
--------------
电话 : 86(519) 86892133
                             86850125
                             86850126
传真 : 86(519) 86892161
国际贸易部:
-----------
电话 : 86(519)85776812
                             85776811
                             85776820
传真 : 86(519)85776803
邮箱 :      sales@cmbec.cn

办公室:
----------
电话: 86(519)85776801
                               85776813
传真: 86(519)85776803
日本語,Español,русский :
电话 :       86(21) 69112192
邮箱 :  sales@vitalements.com
香港办事处:

香港辦事處:

电话/電話 :  (852) 25252821 25252242                      传真/傳真   (FAX): (852) 25256994
地址/地址 :  香港中环雪厂街十号新显利大厦5楼54室    (香港中環雪廠街十號新顯利大廈5樓54室)
邮箱         :   ir@cmbec.cn

银行账户
人民币帐户 (RMB A/C)
开户行 : 常州中行营业部
帐号    : 476758200791

USD A/C
Name  : BANK OF CHINA , CHANGZHOU BRANCH
Add     : NO.150 Heping Road (S.), Changzhou City , P. R. China
Account NO. : 532658226462
Swift NO : BKCHCNBJ95E

EURO A/C
Name   : BANK OF CHINA , CHANGZHOU BRANCH
Add      : NO.150 Heping Road (S.), Changzhou City , P. R. China
Account NO. : 493658227267